Bliv sponsor

Firmaer, foreninger og private, som ønsker at støtte arbejdet med at bevare Venøsund som et stykke levende kulturarv kan tegne årssponsorater på 1.250,- 2.000,-, 5.000 eller 10.000 kr.

På Venø, i den gamle fiskerihavn fra 1925, er færgen Venøsund hjemmehørende. Her er den, sammen med vores "Færgeskur" allerede nu en attraktion.  Til glæde for turister, medlemmer af færgelauget og borgerne i Struer kommune. Herfra sejler danmarks ældste aktive bilfærge ud på sine ture i Limfjorden. 

Jeg ønsker at melde mig eller mit virksomhed som sponsor for Venøsund Færgelaugs arbejde.

Som sponsor får man:

  • Et diplom
  • Plads på sponsortavlen  på færgen
  • Plads på færgelaugets hjemmeside
  • Indbydelse til vores arrangementer
  • Adgang til at bruge færgens logo og billeder til reklame, efter nærmere aftale
  • Adgang til at leje færgen, også efter nærmere aftale
1.250.- kr.
2.000.- kr.
5.000.- kr.
10.000,- kr.

 

Ved eventuelle spørgsmål:

Mail til info@venoesund.dk

eller ring til Bjarne Tingkær på 2053 8051

Sponsorer: