Bjærgning.

Nyhedsbrev oktober 2015

Årets sidste medlemssejlads
Når bølgesprøjt skyller ind over Venøsunds dæk opleves det næsten som at gå på vandet.

På turen til Handbjerg Marina via Struer den 12. september deltog 11 medlemmer af Færgelauget. Målet var at spise "gode ben" med tilbehør og en velskænket fadøl på Restaurant Pavillonen. Efter middagen var der tid til at beundre det flotte havneanlæg, før vi i skumringen sejlede retur til Struer og Venø.

Lidt ikke-planlagt underholdning dukkede op på udturen mellem Struer og Handbjerg.
Tre mænd i færd med at sætte garn ud fra deres lille båd havde fået motorstop og drev for østenvinden. De signalerede "hjælp" og fik det af os, der uventet for dem kom til, og ved hjælp af bådshage, reb og godt sømandskab blev de slæbt i havn i Handbjerg. ”I kom som "sendt fra himlen", lød det fra de næsten skibbrudne da vi lagde til kaj bagefter. Forinden havde de forsøgt at få assistance ved at ringe til Handbjerg Havn, som oplyste at der ikke var hjælp at hente fra de både som lå i havnen, men at der nok ville komme en færge forbi inden længe. De gjorde ”store øjne” da Venøsund dukkede ud af disen.

 • Nye besætningsmedlemmer
  Ønsker du at blive udlært som besætningsmedlem m/k. Tilmeld dig her.
 • Redaktører til vores hjemmeside søges. For nærmere oplysning: Kontakt Bjarne Tingkær på tlf. 20538051
 • Kommende aktiviteter:
  I løbet af vinteren vil vi i samarbejde med Nordvestjysk Fjordkultur indbyde medlemmer til foredrag. Se kalender på www.venøsund.dk eller www.nordvestjyskfjordkultur.dk

Færgesejlads. Udflugt til Handbjerg for laugets medlemmer.

O'høj,
vedrørende arrangementet lørdag den 12. september 2015:
Der er 11 tilmeldte og plads til flere endnu!

Tilmelding senest den 1.9 på www.venøsund.dk

Forventet Afgang Venø Havn klokken 15.00
Forventet Afgang Struer Havn klokken 16.00

Jeg har aftalt med Restaurant Pavillonen at vi ankommer ved 17-tiden - så er der tid til lidt sladder inden vi skal spise klokken 18.00.

Forventet Afgang Handbjerg Havn klokken 20.00

Jeg har bestilt "Gode ben" - og dette pragtmåltid skaffes inkl. 1 øl for Kr. 150,00 - som man bedes betale i restauranten, sammen med hvad man i øvrigt har fortæret i aftenens løb. 
Derudover betales et mindre bidrag til Brændstof mv. på Kr. 50,00 som erlægges kontant ved ombordstigning til undertegnede.
Vejret bliver selvfølgelig pragtfuldt, men husk alligevel varmt tøj.
Hilsen
Finn Husum
COO

Nyhedsbrev 16. august 2015

·        Vi har haft 3 gode arrangementer her i sommer.

·        Sejltur og foredrag for Byhistorisk Selskab i Esbjerg

·        Personaletur for Holstebro Kommune til Bradser Odde.

·        Venøsund sejlede med kartofler og spegepølser ind til Sansefestivalen i Struer Havn.

 Vi vil gerne deltage i den type arrangementer, hvor vores lille færge danner en god baggrund for et kultur- eller salgsfremstød. Vi opfordrer derfor vores medlemmer til at give idéen videre.

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER       

Kom og vær med til disse 2 ture i år. Vi sejler til Oddesund og Handbjerg.

”Frokostjazz” på Oddesund.  

Vi sejler til Oddesund Nord Havn, lørdag d. 22.8.

Afg. fra Struer Træskibshavn kl. 9 og afg. fra Venø Havn kl. 10.

Vi sejler tilbage fra Oddesund kl. 14.30.

Turen er arrangeret i samarbejde med ”STRUER HAANDBRYG”

og koster 100 kr. inkl. en velsmagende øl som vi starter med på kajen i Struer.

Tilmelding til Struer Haandbryg på tlf. 61372662

 

”GODE BEN og SEJLADS”

Vi sejler til Handbjerg Marina, lørdag den 12.9.
Afgang fra Venø Havn kl.15, fra Struer Træskibshavn kl. 16.

Der vil blive bestilt gode ben på Restaurant Pavillonen i Handbjerg Marina.

Vi er tilbage i Struer Havn ca. kl. 21 og Venø Havn kl. 22.

Prisen kommer senere.

Tilmelding senest den 1.9 på www.venøsund.dk

13. juli 2015

Så er Venøsund tilbage i Venø Havn.

7. juli 2015.

Færgen ligger i Struer Havn for småreparationer.

14. maj 2015.
Så er Venøsund kommet fra Bedding i Agger og atter på plads på Venø - nu ved Vestmolen! 
Der mangler en del klargøring, før vi kan bestå syn den 20.maj.
Der trænger også til oprydning under dæk.

16. marts 2015. Skrevet af Bjarne Tingkær Sørensen (tekst fra Gæstebogen):
Færgen er på Bedding i Agger, hvor den bliver restaureret i skroget, så den kan bevares for eftertiden. Den forventes at være færdig senest den 18. maj, så den kan være med til Pinsefesten i Venø Havn, hvor der bliver mulighed for små ture med færgen ud på Venøsund.
 

Nyhedsbrev februar 2015

Kære medlem 

Så kom vi godt ind i det nye år og vi har stadig arbejdstøjet på. 

Den 19. januar fejrede vi den endelige overtagelse af færgen. 

Det var et par festlige timer, hvor vi sammen med en stor flok venøboere bød borgmester, byrådsmedlemmer og direktør for teknik- og miljøudvalg velkommen på Venø Havn. 

Nye driftsvilkår 

 • Den 1. januar har vi indgået en ny samarbejdsaftale med Struer kommune og Venø Færgefart. 

 • Vi ejer færgen og overtager det juridisk ansvar for færgen. 

 • Struer Kommune har forhøjet driftstilskuddet til kr. 120.000,-  

 • VENØSUND får status som L-skib med plads til 12 passagerer.  

 •  Vi skal udvikle nye aktiviteter, da vi ikke kan basere vores økonomi alene på og turistsejladser.  

Vi skal fortsat vedligeholde færgen, så den opfylder Søfartsstyrelsens krav og med kort varsel kan indsættes som nødfærge på Venøoverfarten og dermed sikre forbindelsen til og fra øen til glæde for os alle. Vi har jo i frisk erindring, hvad det vil sige ikke at kunne komme fra eller til Venø under stormen ”EGON”.  

Da færgen har status som bevaringsværdig maritim kulturarv bliver det lettere at skaffe penge til renovering. Skibsbevaringsfonden har givet tilsagn om 250.000 kr. til den sidste del af skibsskrogets renovering. Vi har indhentet tilbud fra tre værfter og regner med at arbejdet på færgen kan udføres i foråret samtidig med at vi skal på bedding for at få skiftet zinkanoder og repareret og bundmalet. 

Denne sidste renovering af skroget vil sikre at VENØSUND vil kunne fortsætte med at være en smuk og snart eneste repræsentant for de enestående limfjordsfærger.    

 • Den 4. februar afholdt vi generalforsamling.  

Da Axel Steenkjær og Jan Paarlberg har valgt at træde ud af bestyrelsen, vil jeg gerne takke dem for deres store arbejdsindsats igennem årene.  

Nyvalgt til bestyrelsen er Jørgen Vang og Erik Glue.
Ninna Nilsson og Karsten Tipsmark blev valg som suppleanter. 

 • Kontingent for 2015 blev fastsat til kr. 200,- 

 • Vi har allerede længe brugt færgen som ”formidlingsplatform” for kultur og lokale levnedsmiddelprodukter. Det vil vi gerne udvikle fremover i samarbejde med virksomheder, foreninger, kulturinstitutioner og turismeaktører i Limfjordsbyerne, hvor lokale aktører / producenter vil få mulighed for at booke færgen som sejlende udstilling.  

 • Angående kulturformidling er der mulighed for at Venøsund kan være sejlende platform for kor og orkestre mv. Vi deltager jo allerede i Sansefestivalen hvert år.  

Arbejdet med udvikling af lauget vil fortsat dreje sig om: 

 • PR, opbygning af netværk og kommunikation. 

 • Nye medlemmer og sponsorer 

 • Uddannelse af besætningsmedlemmer 

 • Færgen som formidlingsplatform for kultur og turisme. 

Vi vil søge projektmidler til arbejdet med PR, hjemmeside og projektudvikling. Der skal findes tilskudsmuligheder til uddannelse af nye besætningsmedlemmer og formidlere. 

Aktivitetsplan: se bilag 

Bestyrelsen / Bjarne Tingkær Sørensen 

 

Nyhedsbrev december 2014 - januar 2015

Som I jo nok ved "brændte færgeskuret ned" i sommers. Nu er skuret næsten blevet klar til at modtage gæster og venner igen.  Ø-pedellen har været ”all over the bloody place” sammen med den lokale håndværker og raske ø-folk. Nu mangler vi bare rengøringen, og den tager vi lige efter nytår.

                                            - - - - - - - - ooo - - - - - - - -

D. 19. januar overdrages færgen endeligt til ”Venøsund Færgelaug”.
Det bliver en stor dag for Venø og Venø-boerne. Klokken 16 sejles borgmesteren og byrådet ind i Venø Havn. Det skal selvfølgelig fejres i Havne caféen med kaffe og kage.

Færgelauget inviterer derfor alle medlemmer og venøboer der har lyst og tid til komme forbi en times tid og på den måde være med til at gøre dagen ekstra festlig.

En stor tak til alle de Venø-boere der har været med til at passe og se efter den gamle færge i årets løb. Uden jeres hjælp var det ikke gået.

Vi skal alle huske på, at uden den lille færge ville vi ikke kunne komme til og fra øen, når den store færge skal repareres.
                                           - - - - - - - - ooo - - - - - - - -

Fjordens Dag

Lørdag d. 7. februar 2015.

Nordvestjysk Fjordkultur inviterer medlemme af færgelauget til at deltage i det årlige træf for alle med interesse i det maritime og kystkulturen. Se program på hjemmesiden.

                                           - - - - - - - - ooo - - - - - - - -

Generalforsamling onsdag den 4. februar i Havnecaféen kl. 19.15

”Venøbussen” har igen sponsoreret gratis kørsel fra færgen og retur. Læs mere her.

                                           - - - - - - - - ooo - - - - - - - -

Besøg hos Dragonernes Historiske Samling.

Program: den 8. januar 2015, kl. 1900 - 2200:

1900 - 1915 Velkomst ved Jydske Dragonregiments hovedvagt(HV) af K. C. Olsen
                   (parkering indenfor HV efter anvisning) K. C. Olsen
1915 - 2015 Guided rundvisning på "Dragon Musset" K. C. Olsen/Arne Rindom
2015 - 2030 Forlægning til Officersmessen i biler K. C. Olsen
2030 - 2130 Kaffe og ostemad og rundvisning K. C. Olsen
2130 - 2200 Afslutning K. C. Olsen

Pris: kr. 50,00 for entre, kaffe og ostemad (overskud går til JDR Historiske Samling)

Tilmelding senest 05 januar med navn og første seks cifre af PSN NR. henset til registrering i hovedvagt.
Tilmelding til tlf. nr. 97429402 eller e- mail: isl40347@os.dk

 

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår.

Færgelauget/Bjarne Tingkær Sørensen.