Næssund på arbejde ved Kleppen

Jekta Pauline

Nyhedsbrev - november 2016

Venøsund ligger nu trygt på sin plads i Venø Havn.

Vi har haft tid til at få ryddet op, gjort rent i maskinrummet og lavet småreparationer efter de travle dage som nødfærge i sep-okt 2016 på Venø-Kleppen og på Næssund overfarterne.

Vi har stillet Venøsund til rådighed for Venø Færgefart i omkring en måned og vi glæder os over at vi har kunnet betjene venøboere og gæster med en velfungerende færge, der med sine 85 år er Danmarks ældste bilfærge.
Det gode samarbejde med Næssund Færgefart sikrede at der kunne overføres tung trafik på Venøoverfarten mens vores lille færge sejlede i pendulfart på Næssund i den tid.

I løbet af vinteren tages der fat på Struer By – Havn projektet, som får betydning for miljøet omkring Træskibshavnen mellem Sarpsborgkajen og ”Værftet”. Vi har fået forsikringer om at vi stadig kan lægge til kaj med færgen. Mulighederne for at tage passagerer ombord samt være aktør ved begivenheder som den årlige Sansefestival og Limfjorden Rundt er også med i planen.

Tirsdag d. 29.11. kl. 19.00 i Nordvestjysk Fjordkultur Havnevej 6 vil vi indbyde færgelaugets medlemmer til foredrag om norsk kystkultur og indtryk fra en historisk sejlads i sommer med jekta Pauline (bygget i 1860) fra Trondheims fjorden til Bodø og Lofoten og, Foredraget er gratis, men der betales 20 kr. for kaffe/te m. brød.

Lørdag den 4. februar 2017, kl. 9 til 16, indbydes færgens medlemmer til Fjordens Dag i Nordvestjysk Fjordkulturs regi, hvor der er maritime eller lokalhistoriske foredrag og aktiviteter.  Klik her for programoversigt og tilmelding.

Det er stadig muligt at blive optaget i færgens besætning eller deltage i de praktiske opgaver omkring færgens drift og vedligeholdelse. Der vil blive arrangeret træningssejladser og kurser i løbet af vinteren. Henvendelse til Finn Husum på fhusum@mail.dk eller Bjarne Tingkær på info@venoesund.dk

Vi vil gerne takke de mange frivillige som hjælper med at sejle, vedligeholde og til færgevagterne, som på skift holder øje med vores lille færge i Venø Havn.             

Bestyrelsen ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår

 

Nyhedsbrev september 2016

Venøsund sejler på Næssundoverfarten mellem Mors og Thy i de næste 3 til 4 uger.

Nu viser det sig for alvor, hvor stor betydning vores gamle færge har som Venøs ”Livline”.

Allerede den 15.8. blev Venøsund som nævnt indsat, da Venøfærgen fik havari, da den ene af shutlerne formentlig ramte noget drivtømmer.

Ifølge aftalen med Venøoverfarten skal vores lille færge fungere som nødfærge indtil Furfærgen ”Sleipner” kan nå frem og overtage sejladserne. Da Venøsund ikke kan medtage store busser og lastvogne. Og med højst tre biler ad gangen, skal den lille færge sejle i pendulfart i lange perioder. Det er selvsagt hårdt arbejde for besætning og færge.

Efter et par uger blev Sleipner blev kaldt tilbage til Fur da den anden Furfærge ”Mjølner Fur” havde fået en motorskade, som først ville være repareret efter 8 uger. Venøsund blev igen indsat på Venøoverfarten.

Der blev samtidig oprettet beredskab med tankbil og brandpumpe.

Efter nogle dage lykkedes det Overfartsleder Søren Adsersen at få en bytteaftale med Næssundfærgen* fra Næssundoverfarten. Næssund har plads til 10 biler og kan også medtage stor lastbiler og busser.

*Næssund, blev bygget i 1964 til Pinen – Plagen til overfarten ved Sallingsund med navnet ”Legind Bjerge”.

De planlagte aktiviteter med VENØSUND i september er altså aflyst eller ændret. Sejladserne i forbindelse med Limfjorden Rundt og gennemføres med i samarbejde med Nordvestjysk Fjordkultur, som stiller Lodskutteren ”Lodsen” til rådighed for medlemssejladserne.

Limfjorden Rundt - medlemstilbud:
Onsdag den 14. september sejler vi de smukke træskibe i møde. Afgang fra Træskibshavnen kl. 13.30. Forventet hjemkomst kl. 15.00.
Tilmelding på her eller pr. mail: info@venoesund.dk

Torsdag den 15. september sejler vi fra Struer Havn kl. 09.00 og følger starten af sejladsen mod Nykøbing. Sejladsen varer ca. en time.
Tilmelding på her eller pr. mail: info@venoesund.dk

Turene er gratis og kun for medlemmer.
Nye medlemmer kan evt. tegne et medlemskab for resten af året pris. 100 kr.

Torsdag den 22. september.
Limfjorden fra istid til nutid. (foredrag)

Som led i Geologiens Uge/Dage 2016 inviterer Nordvestjysk Fjordkultur, Venøsund Færgelaug til et Video-foredrag af forskere fra Geologisk Institut i Aarhus samt fortælling om den vestlige Limfjords kystlandskaber med kulturhistoriske indslag.

Mødested: Nordvestjysk Fjordkultur, Havnevej 6, Struer. Tid: Kl. 19.00 – 21.00. (Indg. i gården).
Pris: kr. 20.- incl. Kaffe/Te og kage.
Arrangører: Nordvestjysk Fjordkultur og Venøsund Færgelaug i samarbejde med Geopark Vestjylland.
Tilmelding: info@venoesund.dk se mere på www.nordvestjyskfjordkultur.dk og www.venøsund.dk
Kontakt: Bjarne Tingkær tlf. 20538051 eller Asger Brodersen tlf. 61601479

Handbjergturen lørdag den 24. september er aflyst, da Færgen Venøsund er udlånt til Næssundoverfarten.

Sejltur med Lodsen fra istid til nutid.
Søndag den 25. september.

Vi sejler med den gamle lodskutter LODSEN fra Struer til Oddesund og retur. Undervejs fortælles om kystlandskabernes dannelse, natur og kulturhistorie.

Mødesteder: Afgang fra Struer Træskibshavn kl. 12.30
Hjemkomst ca. kl. 15.00 Pris: 100 kr. Turen gennemføres ved mindst 10 deltagere.

Arrangører: Nordvestjysk Fjordkultur og Venøsund Færgelaug i samarbejde med Geopark Vestjylland.

Tilmelding: på www.venøsund.dk  eller mail til info@venoesund.dk
Kontakt: Bjarne Tingkær Sørensen tlf. 20538051 eller Asger Brodersen tlf. 61601479

 

Nyhedsbrev august 2016

Den 28. juli var et hold kursister fra Livsstilshøjskolen i Gudum på besøg. Prorammet bød på færgetur, foredrag og rundvisning på øen.

Igen i år kunne den lille færge sejle PIP´s "Lam og Kartofler" ind til SANSefestivalen i Struer. Det er ved at udvikle sig til en dejlig tradition og attraktion.

Trods blæst og regn blev det en god dag med mange besøgende.

Den 15. august afløste vi på færgeoverfarten, så venøboerne kunne komme hjem og få deres aftensmad. Dagen efter var det galt igen. Da var det Furfærgen vi afløste.

Kommende arrangementer i august og september.

Den 30. august sejler vi med 20 repræsentanter for alle Limfjordskommuner i forbindelse med årsmødet for forskningsprojektet " Limfjordens Kystlandskaber". Undervejs vil der være oplæg om projekter, der handler om Limfjordens kulturarv, kyster og vande. Projektet er lavet i samarbejde med Aalborg Universitet.

Den 14. og 15. september er der sejlads for medlemmer pris pr. sejlads kr. 50.-.

Den 14. september sejler vi ud i fjorden og ser på de smukke træskibe, som deltager i Limfjorden Rundt sejladsen. Afgang fra Venø Havn kl. 13.30 og Kleppen kl. 14.00. forventet hjemkomst kl. 16.00.
Tilmelding her eller pr. mail: info@venoesund.dk

Den 15. september sejler vi fra Venø Havn kl. 09.00 og Kleppen kl. 09.30 og følger starten af sejladsen mod Nykøbing. Sejladsen varer ca. en time.
Tilmelding her eller pr. mail: info@venoesund.dk

 

Med venlig færgehilsen

Bjarne Tingkær Sørensen/ Venøsund Færgelaug

Nyhedsbrev forår - sommer 2016

Efter generalforsamlingen er vi nu klar til at starte en ny sæson med Venøsund. Men først skal den på bedding i Agger fra den 11. april og resten af måneden. Her skal færgen bundsmøres, have udskiftet zinkanoder, males

Vi vil tilbyde en gratis sejlads for medlemmer /sponsorer til Agger mandag den 11. april og/eller retur til Venø omkring 1. maj. Datoerne afhænger naturligvis af vejrudsigten. Nærmere oplysning fås efter tilmelding til fhusum@mail.dk

Før påske var færgen på arbejde med at bugsere Struer Havns rambuk ”Stampe” frem og tilbage mellem Struer og Venø Gl. Havn. Det var en opgave der krævede forsigtighed og præcision, Fhv. overfartsleder Thorkild Brosbøl førte Stampe til Venø Gl. Havn, hvor der blev slået nye fortøjringspæle i.

I maj måned er vi klar til at tage fat på det nye sæsonprogram. Her er planen at færgen skal være orkesterplatform den 20. maj ved Færchhusets restaurantlokaler. Anledningen Er et Ø – Marked, som holdes i restaurationslokalerne. Arrangementet er tilrettelagt i samarbejde med Sammenslutningen af Danske Småøer, som afholder generalforsamling på Venø.

2. juni er færgen booket til at være orkersterplatform ved Folkemødet på Struer Havn.

Lørdag i uge 23 -11.juni- vil vi tilbyde en medlemssejlads (med madkurv) i forbindelse med Nordvestjysk Fjordkultur og Venø Bugt Sjægtelaugs årlige kapsejlads Venø Rundt (program følger).

16. – 18. juni sejler Venøsund til Thisted, Struer og Skive med et orkester, der skal akkompagnere  sangkor på kajen i Limfjord havnene.

Den 28. juli har Livstilshøjskolen i Gudum booket et program, der byder på sejlads, ø-vandring og fortælling om Venøs historie og natur.

Bestyrelsen er blevet ændret idet K.C. Olsen ikke ønskede genvalg og i stedet modtog valg som intern revisor. Nyvalgt blev Jan S. Møller, som samtidig overtog kassererposten efter K.C. Olsen.

I bestyrelsen vil vi rette en stor tak til K.C. for hans store indsats i arbejdet med at sikre færgens drift og laugets beståen. Samtidig byder vi Jan S. Møller velkommen i bestyrelsen.

 

Bestyrelsen / Bjarne Tingkær Sørensen