Sansefestival 2014, den 9. august i Struer:

Venø Lam & Kartofler fra Nørskov uddeler smagsprøver af lammepølser m.m. på Venøsund ved Sansefestival 2014 den 9. august i Struer.

Venø Lam & Kartofler fra Nørskov uddeler smagsprøver af lammepølser m.m. på Venøsund.

Opsætning af sidesejl ved Sans2014.

Halvdelen af de 24 ”Venøsund Korkstole” placeret på dækket.

NYHEDSBREV, august-september 2014

Der udbrød brand i Venøsund Færgelaugs minimuseum (færgeskuret) på Venø Havn. Årsag: Det varme sommervejr og en gæst, der ville benytte et gammelt køleskab. Som ellers var kasseret. Heldigvis blev branden slukket af snarrådige gæster og Vibeke havnefoged, inden ilden havde bredt sig til de andre skure.

Vores færgeskur på havnen er åbent for såvel medlemmer som øens og havnens gæster. Det har været en stor succes. Gæstebogen er fyldt med indlæg og hilsner, som takker for opholdet og priser vores skønne ø. Museumsplancherne, som viser træk af Venø Færgefarts historie, bliver rost og vore pjecer, scrapbøger, tidsskrifter og bøger for børn og voksne bliver flittigt brugt. Færgeskuret må gerne benyttes til at søge læ for regn og blæst. Når vi har fået rengjort vores inventar for sod, og brandskaderne er udbedret, vil skuret igen kunne benyttes af gæster, sejlere og medlemmer.

Korkstolene, som er Venøsunds unikke møblement er nu blevet leveret fra Portugal og monteret med reb og trækugler. Sammen med vores overdækning og det nye sliddæk i norsk fyrretræ skabes der en smuk og komfortabel ramme om vores formidlingsarrangementer.

Medlemssejladser
Mange af sommerens sejladser har måttet aflyses på grund af for høj vindstyrke og manglende tilmelding. Men der er stadig chancer for en hyggelig sejlads med færgen for medlemmer:


Søndag d. 7. september kl. 14 - 17: Ud i det blå. Fra Venø Havn til Gyldendal forbi sælerne på Bradser Odde.
Onsdag den 10. september kl. 12: Fra Venø Gl. Havn til Struer. Afgang fra Struer kl. 13 til en position nord for Venø, hvor vi kan tage imod de store sejlskibe, som stævner mod mållinjen i Venø Bugt. Vi følger skibene til Struer og returnerer til Venø. Forventet ankomst her ca. kl. 17.
Søndag den 21. september:  Rundt i fjorden med madkurv. Afgang fra Venø Gl. Havn kl. 11. Retur kl. 16.

Tilmelding til Finn Husum tlf. 21825106.
Der er plads til 12 medlemmer pr. tur.
Og prisen pr. tur er kr. 75.- pr. voksen og 100 kr. pr. par. Børn: halv pris.

- - - - - - - -                 - - - - - - -

Aktiviteterne slutter ikke her. Henover efterår og vinter vil der som sidste år blive tilbud om foredrag og ekskursioner.

Selv om vi stopper med passagersejladser den 1. oktober, vil vi forsætte uddannelsen af nye besætningsmedlemmer. Endvidere skal der være løbende vedligehold af færgen, så vi stadig kan stille den til rådighed for Venøsund Færgefart, når der opstår kortvarige driftsstop på Venø – Kleppen overfarten.

Hvis du har lyst til at blive optaget i besætningen er du velkommen til at kontakte Finn Husum på fhusum@mail.dk

Med venlig hilsen
Bjarne Tingkær Sørensen

NYHEDSBREV JUNI 2014

 • Sæsonens program er i stort set på plads. Der kan dog godt komme flere aktiviteter henover sommeren.
   
 • Som medlem kan du deltage gratis i de fleste sejladser, hvis der er plads, tilmelding til Finn Husum, på tlf. 27825106 eller fhusum@mail.dk.
 • Til havnefesten lørdag den 7. juni vil vi arrangere korte sejladser ud i Venøsund. F.eks. til Oddesund. Afgang fra skonnertbroen i yderhavnen (medlemmer gratis).
   
 • Den 14. og 15. juni sejler vi til Vikingemarked i Doverodde, hvor færgen sejler småture i Næssund.
   
 • Den 10. – 13. juni ligger Færgen i Struer Havn for at få udskiftet udstødningsrørene.
   
 • I samarbejde med Visit Nordvestjylland og Venø Kro sejler vi hver onsdag i juli turister fra Kleppen til Venø Havn T/R med spisning på Venø Kro.
  Der kan bookes her.

   
 • Gæstebogen vidner om mange besøg til udstillingen i Færgeskuret.
  Der er lagt fliser, malet og stillet bænke og borde op så man kan sidde og nyde fjordudsigten ved gavlen.

   
 • Medlemskampagne: Bestyrelsen beder om hjælp til at få nye medlemmer i færgelauget. Vi udlodder fem kasser friske limfjordsøsters med ca. 12-14 østers i hver til dem som ”skaffer” et nyt medlem til færgelauget.
  Østers kasserne er sponsoreret af Venøsund Fisk og Skaldyr ApS.

   
 • Sådan gør du: send en besked på info@venoesund.dk , når det nye medlem er meldt ind, og du får straks besked, hvis du er en af de heldige.
   

NYHEDSBREV april 2014

Til stor glæde for alle ligger færgen nu og pynter i Venø Havn og venter på sejlsæsonens start den 1. maj.

Som vi fortalte i sidste nyhedsbrev har færgen gennemgået en større reparation med blandt andet udskiftning af 85 meter egeplanker i skibsskroget. Nu gælder det så motorernes udstødningsrør, som skal udskiftes.

Vi arbejder på at få tilskud fra fonde til den sidste del af renoveringen. Vi har blandt andet søgt Skibsbevaringsfonden. Det bliver en opgave som skal klares enten i efteråret eller næste forår.

Hvem vil tro det er tre år siden vi startede Venøsund Færgelaug og mange af vores ønsker er gået i opfyldelse.

Vi glæder os til at se jer og har allerede planlagt mange aktiviteter for den kommende sæson.

Bjarne Tingkær Sørensen / formand

 

Næstformand Finn Husum tlf. 21128343 / e-mail fhusum@mail.dk tager imod henvendelser vedr. booking eller deltagelse i sommerens arrangementer.

Spørgsmål om optagelse i besætningen rettes til Finn Husum, Jan Paarlberg jan@paarlberg.dk eller Bjarne Tingkær Sørensen info@venoesund.dk

 

PS. Læs også beretning og referat fra generalforsamlingen på vores hjemmeside www.venøsund.dk