Links til samarbejdspartnere

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk
Hanherred Havbåde www.havbaade.dk
Limfjordscentret "Doverodde Købmandsgaard" www.limfjordscenter.dk
Limfjordsmuseet Løgstør www.limfjordsmuseet.dk
Lemvig Træskibslaug www.lemvigskib.dk
Lemvig Museum www.lemvigmuseum.dk
Limfjorden Rundt www.limfjordenrundt.dk
Nordvestjydsk Fjordkultur www.nordvestjyskfjordkultur.dk
Oddesund Nord beboerforening og bådelaug www.oddesund-nord.dk
Skibsbevaringsfonden www.skibsbevaringsfonden.dk
Struer Museum www.struermuseum.dk
Velkommen til Venø www.venoe.dk
Venø Færgefart www.venoefaergefart.dk