Hvem har lyst til at lære at sejle den gamle færge?

Venø, 18.11.2012.

I slutningen af april 2013 vil færgen være blevet forsynet med en overdækning, nyt sliddæk, korkbænke og toilet.

Når færgen har været igennem Søfartsstyrelsens årlige syn, vil Lauget være klar til at byde på medlemssejladser og præsentereet program, som vil give kultur- og naturoplevelser i Limfjorden.

Derfor får vi brug for en fast besætning.

Tilbuddet retter sig både til folk med eller uden de nødvendige uddannelsesbeviser.

Henvendelse til Bjarne Tingkær Sørensen på info@venoesund.dk

Deltagere skal være medlem af færgelauget.

Indmeldelse kan ske her på hjemmesiden.

 

Venøboerne passer på færgen.

Ordningen med færgevagt er på plads og fungerer fint. Femogtyve venøboere har meldt sig til at holde opsyn med færgen og færgeskuret.

Der foregår løbende reperationer og vedligeholdelse af færgen.

 

Medlemsaktiviteter.

Udover vedligeholdelse af færgen, vil der blive udsendt et vinterprogram i nyhedsbrevet. Med tilbud om deltagelse i fordrag, ekskursioner og kurser.

venøsund Færgelaug / Bjarne Tingkær Sørensen

 

Venøsund Færgelaug får 160kkr af Struer L.A.G.

Venø, 28.09.2012.

Med dette tilskud er vi godt på vej til at realisere Venøsunds renovering og få udskiftet dæk og sliddæk samt at færgen udstyret med overdækning, mobilt toilet og stole/borde.

Samtidig har vi modtaget tilsagn om støtte på 200.000,-kr. fra A.P. Møllers Fond og 95.000,-kr. fra Landdistriktspuljens Ø-støtteordning. johnny Madsens maleri, som blev skænket til Venøsund Færgelaug i anledning af laugets 1 års fødselsdag, har indbragt 21.000,-kr. på Lauritz.com.

Nu lysner det.

Mange medlemmer har efterlyst sejlture med færgen. Etablering af overdækning og anskaffelse af møblement og toilet er forudsætning for søfartsstyrelsens udvidelse af sejladstilladelsen. og dermed tilladelse til at medtage passagerer.

 

Venøsund indsættes på Egholm-overfarten i uge 40-41, 2012.

Venø, 18.09.2012

Vi har udlejet Venøsund til Egholm-overfarten og færgen sejles derop allerede i uge 39.

 

Limfjorden Rundt 2012

Onsdag den 12.september kl. 14-15 stikker vi ud fra færgelejet på kleppen for at modtage de smukke sejlskibe.

 

En eftermiddagssejlads

Bestyrelsen har plan om en eftermiddagssejlads en lørdag eller søndag i august eller september.

Vi sejler Venø rundt med medbragt madkurv hvis der kan gives dispensation fra Søfartsstyrelsen.

 

SANSEFESTIVAL 2012

Venøsund færgelaug deltager i sansefestival i fiskerihavnen i Struer, lørdag den 11.august.

Ombord på færgen vil vi have produkter fra "Venø Lam&Kartofler, Venø Billedværksted og en udstilling om venø Efterskole.

Medlemmer af Venøsund Færgelaus bestyrelse vil informere om færgen og lauget.

 

Johnny Madsens maleri på auktion

Gaven til færgelauget er sat på auktion salærfrit hos www.Lauritz.com Auktionen udløber torsdag den 19. juli 2012.

 

LIMFJORDSFORTÆLLINGER 2012

Når limfjordsfortællinger besøger "Venøsund" på dens hjemsted i Venø Havn, er det meningen, at der skal sejles en lille tur med færgen. Så får man også fornemmelsen af det at være på vandet.

Men vejrliget kan sætte en stopper for den fornøjelse. Så fortælles der i havnen, hvor færgelauget har et "færgeskur". Det rummer en plancheudstilling, scrapbog og pjecer, som beskriver færgefarstens historie på Venø.

Tid: Alle torsdage fra den 5. juli til den 16. august kl.16 - 17.

Opholdet på øen vil også give mulighed for at besøge Venø Kirke, Danmarks mindste.

Limfjordsfortællinger sker i samarbejde med Struer Turistforening og Netværk Limfjorden. Se mere på www.visitlimfjorden.com

Henvendelse til axel Steenkjær, tlf. 9786 8081 eller 5126 0885.

 

1 ÅRS FØDSELSDAG PÅ VENØ HAVN

Du og hele familien indbydes til en festlig eftermiddag på Venø Havn.

Lørdag den 30. juni 2012 kl. 13 - 18

Vi starter dagen med sang og festtale v/Kulturudvalgsformanden Lars Møller Pedersen. 'Færgelauget vil tilbyde gratis kaffe, te og kage, som kan nydes i festteltet eller ved borde og bænke på havnens område. Der vil være underholdning og musik ved Hans Brøndsted, Jens Peter Voldby, Hr. Svendsen og Tobias Steenkjær.

I færgeskuret er der fortællinger og anekdoter fra "Venøsund's" historie. Der vil også blive mulighed for at gå ombord på "Venøsund". Børn vil kunne deltage i den store krabbefangst og -væddeløb i slæbestedet (husk redningsvest til de mindre børn).

Et af Johnny Madsens malerier, som er skænket til Venøsund Færgelaug anonymt, vil blive vist frem. Maleriet vil derefter blive sat på auktion hos Lauritz.com, som også vil støtte Venøsund Færgelaug, da auktionen vil blive afholdet helt uden salær.

Man kan støtte Venøsund Færgelaug ved at tegne et medlemsskab i færgeskuret eller på hjemmesiden venoesund.dk og/eller lægge et beløb i skibskisten på færgens dæk.

Venø Kro tilbyder til aften den klassiske venøbøf med tilbehør til kun kr.160,- pr. kuvert. Tilbuddet gælder kun, hvis du køber spisebilletterne i Færgeskuret (normalpris er kr. 195,-). Kroen åbner for servering kl 13:00 - 21:00.

Drikkevarer, is,mm. kan købes i Havnehuset.